mc

مشاور کارفرما (مدیریت). در شرایطی که شرکت کارفرما به علت کمبود نیروی انسانی (به طور اعم) یا کمبود نیروی انسانی آموزش دیده (به طور اخص) نتواند وظایف مدیریتی اش را به درستی انجام دهد، با شرکتی قرارداد می بندد که نیروی انسانی آموزش دیده را استخدام کرده و در اختیار شرکت کارفرما قرار می دهد و به ازای تعداد افراد استخدام شده مبلغی را از کارفرما دریافت می کند.

روش پیمانکاری مدیریت (MC) از جمله روشهایی است که اغلب در طرح های بزرگ صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش پیمانکار مدیریت (MC) ، عضوی از گروه کاری کارفرما محسوب می شود که بر اساس حق العملی توافق شده در خصوص ساخت، تکمیل و راه اندازی طرح ها و پروژه های کارفرما به روی خدمات مدیریتی ارائه می نماید.

این شرکت هم اکنون به عنوان "مشاور طرح PMC" شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، مدیریت، مشاورت، نظارت عالیه و کارگاهی فاز اول پروژه احداث چهار فاز کارخانجات تولید آمونیاک و اوره هر یک به ظرفیت 2000 تن در روز آمونیاک و 3250 تن در روز اوره، در زمینی به مساحت 50 هکتار با کلیه تسهیلات جنبی و جانبی آن که توسط پیمانکار چینی Wuhuan Engineering Company در منطقه زیلایی حومه شهرستان مسجد سلیمان در دست اجرا می باشد، را بر عهده دارد. مدت اجرای پروژه 48 ماه پیش بینی شده است.

خدمات فوق در بر گیرنده کلیه مراحل طرح از انتخاب لیسانس و دانش فنی، طراحی های مهندسی مقدماتی، پایه و تفصیلی واحدهای اصلی، جنبی و جانبی همراه با مشخصات مربوطه، انتخاب سازنده تجهیزات، سفارش کالا، بازرسی و حمل، تحویل و انبار کالا و قطعات یدکی، آزمایشات خاک و آماده سازی زمین طرح، کارهای ساختمانی (سیویل و سازه) تا مرحله تکمیل مکانیکی، پیش راه اندازی، راه اندازی و عملیات دیگر از جمله کار آموزش پرسنل کارفرما می باشد.