upstream

صنایع بالادستی کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود.

شرکت مهندسی پرآور با همت مدیران با سابقه و ارشد نفتی بر پایه انجام پروژه های بالادستی در سال 1374 تاسیس گردید و خدمات مهندسی به پروژه های معتبر و همکاری با شرکت های اروپایی در بخش بالادستی از افتخارات شرکت پرآور میباشد که در این راستا میتوان به پروژه های زیر اشاره نمود:

همكاري با شركت نفتي لاسمو در مطالعات توسعه و ازدياد برداشت از میدان دارخوين و تهيه MDP

مطالعه جامع و مدلسازی مخازن و افزایش تولید از میادین نفتی پایدار و پایدار غرب تهیه MDP

مطالعه جامع مدلی مخزن بورگان در میدان نفتی سروش (MDP)

مطالعه امکان پذیری توسعه میادین سروستان و سعادت آباد (MDP)

بررسي امكان استفاده از گاز مخزن آسماري پازنان به عنوان خوراك واحد الفين

تهیه اسناد لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی کوه مند

تهيه شرح خدمات و اسناد مناقصه لرزه نگاري دو بعدي در ميادين گازي هما و تابناک

بازنگري مطالعه جامع ميادين گازي شانول و وراوي

تهيه شرح خدمات فاز اول ذخيره سازي گاز در مخزن تلخه

مطالعه جامع ميدان نفتي منصوري با مشاركت شركت GCA

طرح مطالعه جامع ميدان گازي هنگام تهيه MDP با شرکت GCA

مطالعات جامع ازدياد برداشت از ميدان نفتي مسجد سليمان MDP

مدلسازی استاتیکی مخزن میدان نفتی دهلران

مدلسازی استاتیکی و دینامیکی مخزن میدان نفتی بلال

مطالعات امکان سنجی انجام لرزه نگاری 4 بعدی برای عملیات EOR/IOR در میدان نفتی بلال

انجام ارزیابی عملیات EOR/IOR با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری در خصوص خدمات پژوهشی مدیریت پژوهش و فن آوری

مطالعات زمین شناسی بلوک A سازند سروک در بخش مرکزی خلیج فارس